«Jeg går rundt og er et levende vitnesbyrd på oppstandelseskraften. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde har jeg merket på kroppen.» Tekstforfatter Iver Hølmo levde et dobbeltliv preget av rus, vold, utroskap og suksess i arbeidslivet. Men en dag oppsøkte han Evangeliesenteret og ble befridd fra seg selv. Hør Ivers sterke historie i samtale med Hans Johan Sagrusten.

Tekstforfatter Iver Hølmo levde et dobbeltliv. På dagtid jobbet han med noen av de mest populære folkene på norske humorscenen, men på kveldstid var han involvert i miljøer hvor ting utviklet seg til blodig alvor – bokstavlig talt. For to år siden skjedde det imidlertid noe som skulle endre Ivers liv fullstendig. Episoden slippes påskeaften! 

I denne «Bibelbølger»-episoden har vi fått besøk av forfatter og tidligere Oslo-biskop, og tidligere generalsekretær i Bibelselskapet Ole Christian Kvarme. Tema er påske og hvordan Jesus og disiplene feiret påske på tradisjonelt jødisk vis, en tradisjonsrik feiring full av symbolikk knyttet til jødenes utvandring fra Egypt med klare paralleller til Jesu lidelseshistorie. 

Her kan du bestille din utgave av Kvarmes nyreviderte bok «Åtte dager i Jerusalem»: 
https://bit.ly/2VLaJzS

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står for dør i disse dager og vi har invitert nyansatt generalsekretær Dagfinn Høybråten i studio for å snakke om fastetid og Bibelens fokus på rettferdighet og forvaltning av jordens ressurser. Høybråten deler også personlig om en spesiell erfaring med faste i eget liv og mener at verden tross alt har endret seg til det bedre når det gjelder globalt utviklingsarbeid.

Her kan du bestille «Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen» det snakkes om i episoden: https://bit.ly/2YT2VOz

 

Til 3. søndag i fastetiden besøker Hans-Olav Mørk oss på nytt i studio og forteller fra sin tid som gateprest i Kirkens Bymisjon. Kanskje kjempes noen av de sterkeste troskampene av mennesker som lever på gata og deres pårørende. Hans-Olav deler noen opplevelser som gjorde sterkt inntrykk på ham og forteller om hvordan bibelhistorier som formidler håp og nåde fra en kjærlig Far møtte mennesker midt i kampene. 

Følg Bibelselskapets «fastekalender» i fastetiden.

I anledning Maria budskapsdag har vi tatt turen til Lunden kloster i Groruddalen i Oslo for et unikt portrettintervju med søster Anne-Lise om fastetid, klosterlivet, og Marias ubetingede ja til å føde verdens frelser. 

I episoden til 2. søndag i fastetiden får vi et «gjenhør» med Logos-redaktør Jorunn Sjaastad i studio. Bibelteksten for denne søndagen er hentet fra Lukas 13,22-30 og handler om troens kamp, en sentral tematikk i kristen fastetradisjon. Hvordan reflekteres denne kampen i våre egne liv?

Følg Bibelselskapets fastekalender på sosiale medier! 

Fastetiden er i gang og vi har fått besøk av Eirik Soldal i studio, pastor i Bjølsen Misjonskirke og styremeldem i Bibelselskapet. Vi spør hvilke erfaringer Eirik har med fastetiden og snakker om den store tematikken knyttet til fristelser, som også er et sentralt element i bibelteksten til 1. søndag i fastetiden fra Matteus 26,36-45. Visste du forresten at Bibelselskapet har en egen fastekalender for fastetiden? Klikk her for å lese mer.

«Bibelbølger»-gjengen tar seg en real fastelavensfest for å feire at fastetiden begynner! Så dukker sjefen opp og ber dem lære seg hva fastetiden faktisk handler om...

Følg Bibelbølgers fastespesial hver fredag i fastetiden!

February 22, 2019

Hva er apokryfene?

Hva slags skrifter er Det gamle testamentets apokryfer og hvorfor kalles disse «deuterokanoniske»? I hvilken tidsepoke ble disse tekstene til og hvordan har de blitt forstått og tatt imot gjennom kirkens historie? Og hva var egentlig bakgrunnen for at apokryfene ble fjernet fra bibelutgavene som ble utgitt av Bibelselskapet på slutten av 1800-tallet? Hans-Olav Mørk, seksjonsleder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, tar oss gjennom historien til apokryfene i denne episoden. 

Bestill ditt eksemplar av nyutgivelsen av apokryfene her!
(For første gang oversatt til nynorsk og første bokmålsoversettelse på 30 år)

Load more