April 20, 2019

Oppstandelseskraften – Iver Hølmo

«Jeg går rundt og er et levende vitnesbyrd på oppstandelseskraften. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde har jeg merket på kroppen.» Tekstforfatter Iver Hølmo levde et dobbeltliv preget av rus, vold, utroskap og suksess i arbeidslivet. Men en dag oppsøkte han Evangeliesenteret og ble befridd fra seg selv. Hør Ivers sterke historie i samtale med Hans Johan Sagrusten.

More episodes

Load more