June 21, 2019

Ungdom og bibellesning – Morten Holmqvist

I hvilken grad leser dagens ungdom i Bibelen? Er det forskjell mellom ungdom som vokser opp i Den Norske Kirke og ungdom som vokser opp i frimenigheter? I tilfelle hvilke? Hvordan engasjerer vi ungdom til å dukke inn i bibelens verden og koble seg på den i eget liv? Og hvordan unngår vi at Bibelen kun blir en bok de får teoretisk kunnskap om? I siste episode før sommerferien er gjest i studio Morten Holmqvist, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF vitenskaplige høyskole og skoleprest ved Rønningen Folkehøgskole.

More episodes

Load more